Tarot online - výklad karet Tarot zdarma

Tarot online - výklad karet Tarot zdarma

Přehled tarotových karet.

0 Blázen

Je to bláznivé a riskantní, bez takového jednání není pokroku.

Máš moudrost k správnému rozhodnutí i dětinskou lehkost k uskutečnění svého plánu.

Dělej co chceš sám, ne co od tebe očekává okolí.

0 Blázen

Neprosazuj své za každou cenu.

Svým pošetile dětinským chováním uděláš více škody jak užitku.

Nenech si vnutit cizí názor a vzít svobodu.

I Kouzelník

Máš moc a sílu ovlivnit dění kolem sebe.

Vykroč a jdi, je to tvá cesta, všechny živly jsou ti nápomocny.

Věř si, karta ohlašující dobré obchody.

I Kouzelník

Nevěříš ve vlastní sílu ani schopnosti.

Přehodnoť cíle, zda nejsou příliš egocetrické, nebo zda nepoužíváš intriky, podvod či manipulaci.

Pozor na zneužití moci, na nečisté jednání a obchody.

II Velekněžka

Tvé konání je správné.

Máš ochranu z hůry k překonání problému.

Věř své intuici, představy i vize tě vedou.

II Velekněžka

Situace je nepřehledná či zmatečná? Jdeš po nesprávné cestě.

Zkouška osudu, prokaž svou nezávislost, věř intuici.

Nemyslíš na vyšší, ale jen na své dobro.

III Císařovna

Přátelství, manželství, plodnost. Lepší život ve spolupráci s okolím.

Nápady a originalita, bohatství duchovní přecházející i na fyzickou úroveň.

Radostné konání, radost z práce. Dobré obchody, peníze, city.III Císařovna

Zanedbáváš vlastní potřeby.

Nedostatek harmonie zapříčinila tvá přílišná starostlivost o okolí. Zahálení přinese pád.

Buď sám sebou a na nic si nehraj.

IV Císař

Vezmi události do vlastních rukou, staň se vládcem svého života.

Bude-li třeba, ochraňuj s láskou své blízké.

Máš k dispozici dostatek energie a síly. Než jí použiješ, přezkoumej, zda jsou tvé úmysly čisté.

IV Císař

Ztrátu sil zapříčinila špatně nasměrovaná energie.

Máš příliš mnoho nepřátel. Nezdravý kariérismus, vyhýbáš se zodpovědnosti.

Přehodnoť svůj pohled na svět, nebojuj s ním.

V Velekněz

Znáš sebe i druhé, znáš principy.

Učíš se, víš a učíš ostatní. Máš vědění moudře uplatňované.

Čti v událodtech kolem sebe, provedou tě hladce přicházející změnou. Získáš porozumění a víru v sebe i vyšší cíle.

V Velekněz

Přijmi tento úkol jako výzvu, s tvou aktivitou přinese pokrok, radost a štěstí.

Strach z provinění, závislost na falešných pravdách nebo falešném "guru".

Věř v sebe; vše, co potřebuješ, víš.

VI Zamilovaní

Srdce tě vede správným směrem.

Vypni rozum, je ti při otázce příjemně? Pak odpověď je ANO, vydej se bez výhrad a zadních vrátek k cíli.

Vše je, jak má být. S láskou a pokorou důvěřuj.

VI Zamilovaní

Jsi příliš závislý na ostatních, možná čekáš, že za tebe rozhodnou.

Bolí tě u srdce? Přehodnoť svá rozhodnutí! Potlač své dominantní ego a respektuj se - holý, nahý, pravdivý.

Jde o sebepochopení, nehledej u ostatních.

VII Vůz

Dej věci do pohybu. Máš odvahu i vytrvalost.

Ten vůz řídíš sám a dobře.

Inteligencí a vnitřní vůlí sjednotíš protiklady a získáš motivaci, motor co tě poveze.

VII Vůz

Neodvažuješ se ničeho nového. Máš pochybnosti, jsi hádavý.

Cest je spousta a ty nevíš kterou. Okolních vlivů i vnitřních rozhodnutí je mnoho. Vyber si jednu, než dostaneš za vyučenou.

Přijímej náhody, mění tvůj pohyb správným směrem.

VIII Síla

Sil a odvahy máš dost k překonání každé překážky.

Jde o zkoušku výdrže a schopností řešit těžkosti stojící před tebou.

Síly dané z hůry neubývá, láskyplným zacházením se mění ve větší sebevědomí. Uvolni své vnitřní zvíře.

VIII Síla

Strach ze života tak silný, že radši onemocníš.

Být stále nad věcí tě stojí moc sil, které chybí v boji s převahou vnějších či vnitřních nepřátel.

Splyň se situací, zkroť vášně, ať nikomu neublížíš. Získáš sílu k překonání všech nepříjemností.

IX Poustevník

Setkání s moudrým člověkem, odpověď najdeš kde bys nečekal, osvícení.

Jiskry poznání z cest a prožitých událostí rozsvítí tvé vnitřní světlo, s pravdou, kterou zde objevíš, se můžeš vzdát sarého a nepotřebného. Poděkuj.

Dopřej si zasloužený odpočinek v ústraní.

IX Poustevník

Hledáš venku a je to uvnitř.

Situace tě uvede do samoty. Neboj se a přijmi ji. Poznáš před čím jsi zavíral oči, co starého a nepotřebného nechceš opustit.

Přijmi odpovědnost za své činy.

X Kolo štěstí

Kolo osudu ti přitočilo pozitivní změnu. Neměj strach z nového, má to tak být.

Pozoruj dění kolem, přijde "překvapení", tvé zkušenosti už nedovolí emocím tě vytočit.

Změna přináší mnoho užitku.

X Kolo štěstí

Zase se trefili do černého a ty sis rychle nasadil klapky.

Nechceš přijmout nabízenou změnu, strach z nového roztočil tvé emoce. Přes klapky nevidíš, že jsi zase hlavou dolů.

Nebraň se změnám, může přijít ještě větší smůla.

XI Spravedlnost

Výsledek sporu bude mít spravedlivý a pravdivý závěr. Každý sklidí co zasel.

K rozhodnutí nemáš patřičné informace, nevidíš všechny souvislosti.

Věci nejsou, jak se zdají být. Nesuď.

XI Spravedlnost

Pozor na smlouvy a jednání na úřadech.

Lidé ti nerozumí? Používej jejich slovník, s ekonomem mluv v číslech, s dlaždičem lidově.

Chovej se čestně, aby tě to v budoucnu moc nestálo. Nenech ego rozhodovat, co je a není dobré.

XII Viselec

Obětuj něco ze svého ega.

Odpočiň si a s pokorou přijmi ztrátu nedůležitého, egoistického cíle. Očisti se od starých nánosů.

Odhodlej se a investuj cokoli pro naplnění vyšších cílů.

XII Viselec

Smutek, ztráty či nemoci nejsou trestem.

Osud ti pomáhá abys obětoval něco ze svého ega, jen tak můžeš zase růst.

Podívej se na sebe obráceně.

XIII Smrt

Co dlouho trvalo, uzavře se rychle nebo nečekaně.

Možná konec této etapy bude bolestivý, změna tě osvobodí, čeká tě znovuzrození.

Jde o změnu, proměnu, transformaci, vývoj.

XIII Smrt

Uvolni staré tužby, nemusíš vše kontrolovat.

Tvůj nepřátelský postoj a katastrofické scénáře ti užitek nepřinesou.

Máš strach žít i umřít. Něco změň a nemysli přitom jen na sebe.

XIV Mírnost

S rozumem a nezaujatostí správně zhodnotíš situaci.

Buď trpělivý, svůj život uvidíš v širších souvislostech.

S mírností zvažuj, jakou sílu používáš, máš k dispozici obě, konstruktivní i destruktivní.

XIV Mírnost

Budeš nucen změnit názor.

Jsi netrpělivý a činíš špatná rozhodnutí.

Čím více budeš nezaujatý, tím příznivější výsledek dosáhneš.

XV Ďábel

Opusť co je pro tebe normální a běžné, svět patří těm, jež mají odvahu.

Jsi ovládán touhou, chtíčem či jiným člověkem. Rozbij ta pouta, stojí tě moc sil.

Neboj se a tvoř.

XV Ďábel

Děláš špatná rozhodnutí.

Použiješ cokoli, abys měl výmluvu, nemusel rozhodnout a nést odpovědnost.

Přijmi následky svých činů. Odděl podstatné od nedůležitého.

XVI Věž

Hádka, konflikt. Kolaps ega při vykázání na správné místo.

Uzavřel ses do věže před někým nebo něčím na svou zdánlivou obranu.

Věž tě nechrání, ale vězní.

XVI Věž

Nelži si!

Okolnosti nejsou tak obtížné jak vypadají.

Pomoz rozbít svou věž vystavěnou z obav. Výsledek je osvobozující.

XVII Hvězda

Pomoc přijde zvenčí.

Čeká tě úspěch a duchovní růst, máš sílu, inteligenci i moudrost.

Všechno co děláš, dělej s láskou.

XVII Hvězda

Nepropadej malomyslnosti, zůstaň spojen s realitou.

Dopřej si meditaci a klid k uspořádání myšlenek.

Podívej se na své vyšší já.

XVIII Měsíc

Karta splněných přání.

Odpočívej, doba těsně před pochopením, před činem.

To, co se ti zdá jen jako odraz obrazu, můžeš zhmotnit a uskutečnit.

XVIII Měsíc

Věříš v neexistující.

Drž se při zemi. Vyvaž své činy používáním rozumu.

Nestabilita a zklamání nejsou tak velké, jak je vidíš.

XIX Slunce

Šťastná karta, úspěch a zisk.

Vše se dobře vyvíjí, dostáváš zasloužené dary. Duchovní rozkvět.

Užívej života a buď pro ostatní sluníčkem.

XIX Slunce

Nic si nedokazuj.

Máš dar využívat své vědomí a ty navyšuješ sobectví.

Buď za sebe zodpovědný, vše se vyjasní.

XX Soud

Plány jsou u konce.

Dívej se vpřed a realizuj. Jsi o stupeň výš.

Otevíráš se novým výzvám osudu s čistým štítem.

XX Soud

Děláš zbrklý čin.

Máš strach z viny a chyb takový, že radši neděláš nic.

Neztrácej dál příležitosti, osud ti je nabízí.

XXI Svět

Dosáhl jsi cíle, čekej ocenění.

Přijmi sebe i okolí takové, jaké jsou. Zdravá sebeúcta je živinou pro růst.

Člověk dostává od Boha to nejlepší.

XXI Svět

Neprotahuj problém, nebojuj se světem, nestagnuj.

Každý dostává od Boha to nejlepší, nekaž si to.

Mysli pozitivně, motivace se dostaví.

Desítka Pohárů

Radost, spokojenost a bezpečí, plány se vyvíjejí více než dobře. Odpočiň si, než se pustíš do dalšího úkolu, oslavuj.

Páže Pohárů

Klidná, nezávislá a neovlivnitelná osoba, dobrý pomocník. Věci se začínají projevovat.

Princ Pohárů

Svéhlavá povaha plná energie s nepochopitelnými zásadami. Postupuje rychle a upřímně.

Královna Pohárů

Sebevědomá, klidná, povídavá osoba spojuje a usmiřuje. Vše plyne a nic není tak důležité, aby ji to ovlivnilo.

Král Pohárů

Váhavá a nevyrovnaná povaha, nemůže najít své místo. Překážky a zmatky, rozporné zprávy.

Eso Mečů

Původní myšlenka je správná, s jasnou myslí zvítězíš.

Dvojka Mečů

Spojenectví potrvá, dokud půjde o společné cíle, vítězí rozum nad city.

Trojka Mečů

Rozchod je nevyhnutelný, uzavři minulost i zadní vrátka, situace je pro tvé nejvyšší dobro.

Čtyřka Mečů

Vynucený klid, nechoď dokola, nehledej viníky, jsi unavený, odpočiň si a přezkoumej své motivy.

Pětka Mečů

Přijmi porážku, přestaň bojovat, posbírej zkušenosti, které později zužitkuješ, "co tě nezabilo, to tě posílí".

Šestka Mečů

Rozluč se a vydej na cestu, nevíš jaká bude, vede tě k novým zkušenostem, minulost nech za zády.

Sedmička Mečů

Přestaň používat nečestné praktiky, ještě není vše ztraceno, netlač, když to nejde, změň úhel pohledu.

Osmička Mečů

Ber v úvahu okolní nebezpečí, začni jednat a problémy se rozplynou, možné ztráty jsou jen daň.

Devítka Mečů

Probuď se z noční můry a dej svůj život do pořádku, tento stav je zdrojem deprese, zažité vzorce chování přinášejí ztráty.

Desítka Mečů

Mnoho sil a energie tě to stojí a výsledek nikde, podvod a nedůvěra, ego zemře, z prachu se zrodíš jako bájný Fénix.

Páže Mečů

Cílevědomá osoba se nechce dělit o výsledky snažení. Napraví chybu a předejde potížím.

Princ Mečů

Idealista a teoretik nepoužitelný pro praktické záležitosti. Hádavost a sváry.

Královna Mečů

Sebevědomá, zásadová a vnímavá osoba spravedlivé povahy. Co koná s odvahou, dobře dopadne.

Král Mečů

Dominantní, zajímavá osoba plná nápadů má problém dotáhnout věci do konce. Síla v myšlenkách, ne v činech.

Eso Pentaklů

Čeká tě úspěch, ale i tvrdá práce, cesta je správná.

Dvojka Pentaklů

Vše probíhá tak, jak má, jde to snadno. Změna umožní vývoj, vývoj znamená život.

Trojka Pentaklů

Podaří se všechno do čeho se pustíš, úspěchu dosáhneš sebezdokonalováním.

Čtyřka Pentaklů

Pohodlí a jistoty, daří se ve finančních záležitostech, máš tolik věcí které bráníš, udělej si inventuru v životě.

Pětka Pentaklů

Finanční těžkosti a ztráta jistot, ať už je způsobil kdokoli, buď opatrný abys dál netratil.

Šestka Pentaklů

Prosperita a finanční dostatek, buď štědrý zajistíš si přísun.

Sedmička Pentaklů

Sklízíš cos dříve zasel, výnos ve finančních či jiných podobách, nastal čas rozšířit investice.

Osmička Pentaklů

Přichází nové úspěšné období, získané vědomosti i um ti přinesou užitek, dobrá práce.

Devítka Pentaklů

Finance i obchod zaslouženě kvetou, dopřej si odpočinek, čeká tě tučný úlovek.

Desítka Pentaklů

Dosáhl jsi úspěchu, pracovní i rodinné záležitosti budou v pořádku, nezastavuj se a pokračuj.

Páže Pentaklů

Klidná osoba nemá potřebu se prosazovat. Stálá situace, je tam, kde chtěla být.

Princ Pentaklů

Praktický a pracovitý človek, umí si poradit a dosáhne úspěchu. Správný postup.

Královna Pentaklů

Klidná osoba má splnitelné cíle, jimiž uspokojuje ostatní. Je nezávislá a sama sebou.

Král Pentaklů

Klidná požitkářská povaha nepřijímá nic nového, zdar v základních životních potřebách. Sní o lepších časech.

Eso Holí

Změna přichází náhle a nečekaně, jak hořící pochodeň prosvětlí stíny a ty uvudíš nové možnosti.

Dvojka Holí

Sebedestruktivní nerozhodnost, vysiluješ se rozhodováním, rozhodl-li ses správně.

Trojka Holí

K dosažení svého cíle máš vše ve svých rukou, je to jen na tobě.

Čtyřka Holí

Máš chuť prožívat nové, nebuď pesimista, využij plodné období.

Pětka Holí

Vnitřní boj, zklamání a nečestnost, spor se pro tebe nevyvíjí dobře.

Šestka Holí

Vítězství se jen opozdilo, přejdeš ze strany poražených na stranu vítězů.

Sedmička Holí

Měníš žebříček hodnot, nemůžeš být u všeho, váhavost přináší ztráty, nerozhodnost porážku.

Osmička Holí

Nejradši bys vyskočil z kůže, už si nic nenamlouvej, jednej a tvoř.

Devítka Holí

Nevysvětlené nedorozumění, jen malé překážky, udělal jsi z komára velblouda.

Desítka Holí

Pozor, aby tě tvá přání neuvěznila, jestli si budeš přát rybičky, dostaneš je s akváriem, o které se budeš muset starat.

Páže Holí

Vášeň, smyslnost až živičišnost. Vrhá se po hlavě.

Princ Holí

Odvaha a dobrodružství, cestování.

Královna Holí

Diplomacie, nenechá situaci vyvrcholit, včas uhne na správné místo.

Král Holí

Hádavost a podráždění, pořád je něco špatně.

Eso Pohárů

Dozvíš se, co potřebuješ, přístup ke zdroji informací, k pramenu poznání.

Dvojka Pohárů

Nestálý nebo nevhodný vztah, nepijete jen z jednoho poháru? Víš jaké jsou potřeby zúčastněných?

Trojka Pohárů

Harmonie a souznění je o stupeň víc než láska, laciná zábava blokuje pravou tvořivou touhu.

Čtyřka Pohárů

Pocity odloučení, vyčlenění a vnitřní samoty, dobrá zkušenost pro povzbuzení k růstu.

Pětka Pohárů

Po procitnutí přichází zklamání, nenaplněná očekávání, ten flám nevyšel.

Šestka Pohárů

Osud ti dává šanci, takovou co rozdává párkrát za život, nespěchej a třikrát se na to vyspi.

Sedmička Pohárů

Nesplnění snu není tragédie, ani realita není tak krutá, čerpej z bohatých zkušeností.

Osmička Pohárů

Apatie a pláč nad rozlitým mlékem, nevěříš v pozitivní vývoj, jsi nedočkavý a plný úzkosti.

Devítka Pohárů

Radost a štěstí ti může pokazit jen manipulace a zneužití okolností ve svůj prospěch.

Desítka Pohárů

Krátká radost, neštěstí a zklamání, citové zneužití, násilí, nesplněný slib.

Páže Pohárů

Jedná jako "hodné" dítě, co má nový vítr v plachtách, zneužívá situaci.

Princ Pohárů

Splní i nejtajnější přání, románek.

Královna Pohárů

Moudrá rada, s láskou a nadhledem.

Král Pohárů

Má pocit, že je všechno jinak, než by mělo být.

Eso Mečů

Opozice má více sil než ty. Zkoncentruj mysl, jinak tě čeká zničující porážka.

Dvojka Mečů

Nech odpočinout své myšlenky, zklidni se a medituj.

Trojka Mečů

Hádá se ti rozum s citem, tvé ostré myšlenky bodají do srdce, nesobeckým přístupem zamezíš velkým ztrátám.

Čtyřka Mečů

Neuzrál čas, je potřeba vyčkat, slož zbraňě a promysli strategii, ať nenapácháš ještě větší škody.

Pětka Mečů

Zrada, tvé myšlenky zničily každý květ, ustup z pozic, jen tak se tvé rány můžou zacelit.

Šestka Mečů

Ještě balancuješ na ostří nože, pomůžeš si sám, přijde změna, celkové zlepšení, uzdravení.

Sedmička Mečů

Něco si nechceš přiznat, nevidíš, neslyšíš, otáčíš se zády.

Osmička Mečů

Stojíš na tenkém ledě a nemáš pevnou půdu pod nohama, jde o přechodné období, brzy odezní, pomluvy.

Devítka Mečů

Velké starosti a ty jsi na ně sám, přišel čas podívat se na sebe, udělej si rozborku.

Desítka Mečů

Máš pocit, že jsi na dně, je na tobě jak hluboko, řekni si: už ani schod a stoupej vzhůru.

Páže Mečů

Poučen z minulosti vystaví nový, lepší sen.

Princ Mečů

Věčná nerozhodnost stojí moc sil a ty potom chybí.

Královna Mečů

Aktivní, má potřebu jednat, vstane a něco udělá.

Král Mečů

Velká vnitřní síla, bystrý rozum.

Eso Pentaklů

Máš otevřený zdroj energie a síly, využij ho ku prospěchu.

Dvojka Pentaklů

Vývojová změna tě posune vpřed, nelpi na starých vytvořených hodnotách.

Trojka Pentaklů

Doré, na cokoliv se ptáš, využij příležitost.

Čtyřka Pentaklů

Příliš lpíš na hmotě a to tě zpomalilo, věci neslouží tobě, ale ty jim.

Pětka Pentaklů

Všednost a každodennost, musím, nesmím, stereotypní honba za potravou.

Šestka Pentaklů

Období dostatku, kdy můžeš brát i dávat, má své limity, neslibuj co nemáš, sleduj výdaje.

Sedmička Pentaklů

Do ničeho se ti nechce, cítš odpor nebo lenost. Buď opatrný ve finančních záležitostech.

Osmička Pentaklů

Trpělivost růže přináší, všechno má svůj čas, je to zkouška a ty chceš být trpělivý "hned"!

Devítka Pentaklů

Máš pro sebe dostatek, ale nesvobodu, jsi ve zlaté kleci, klíč máš v ruce.

Desítka Pentaklů

Peníze a jistoty nejsou vše, nehraj a neriskuj, vylepšuj a zdokonaluj.

Páže Pentaklů

Po fyzické stránce se daří velmi dobře, všechno kvete pod rukama, plodnost.

Princ Pentaklů

Zdravé ambice, svou pílí a snahou stoupá vzhůru.

Královna Pentaklů

Hledá sebe sama a nezapomíná při tom na sebe.

Král Pentaklů

Malé a neužitečné cíle, má chtít víc.

Eso Holí

Vstupuješ do nového životního cyklu, porosteš, rozbij staré struktury jsou ti malé, nevyhnutelná změna.

Dvojka Holí

Jsi zaslouženě na křižovatce, neboj se změny a jdi, je jedno kam jen vykroč, najdeš hlubší smysl.

Trojka Holí

Potěšitelné vyhlídky jsou odměnou za odvahu, se získanými zkušenostmi si poradíš v jakékoli situaci.

Čtyřka Holí

Jsi pozván na oslavu s přáteli, seznámení a nové příležitosti, radost a štěstí jsou plody tvé práce.

Pětka Holí

Chamtivost vede ke konfliktu, buď k sobě upřímný, abys mohl správně zareagovat.

Šestka Holí

Obdržíš dobré zprávy, odměna je na cestě, krátkodobá možnost využít úspěch k dalšímu prospěchu.

Sedmička Holí

Moudře používat své možnosti tě naučí překážky na cestě, "jde to snadno - je to správně, dře to - změň to".

Osmička Holí

Je čas jednat, ve vzduchu jsou vhodné příležitosti, postupuj vpřed, svítí zelená, následuje rozmach.

Devítka Holí

Dosáhneš svého, bude tě to stát hodně sil, získáš cennou zkušenost.

Desítka Holí

Nenalož si víc než uneseš, zvládneš to, ale bude tě to stát mnoho sil.

Páže Holí

Schopná, obětavá a vášnivá povaha, krátké období vyžaduje plné nasazení. Nechá se nést situací.

Princ Holí

Odvážná osoba hledí do budoucnosti, rád zakouší nová dobrodružství, potřebuje dobývat.

Královna Holí

Moudrý, učenlivý a citlivý člověk, který prosazuje své názory. Netrucuje a přispůsobí se.

Král Holí

Tvrdohlavý, neústupný a panovačný člověk, který nerad prohrává. Prudký a nečekaný počátek.

Eso Pohárů

Nastal čas důvěrných vztahů, radosti a spokojenosti, duchovní hojnosti.

Dvojka Pohárů

Láska, je na cestě, nebo už ji máš, či si ji usmíříš, ve tvém životě jde o důležitý vztah.

Trojka Pohárů

Radost přicházející do rodiny, plodnost, příznivé okolnosti, dobré možnosti.

Čtyřka Pohárů

Neštěstí a nenaplnění, negativní postoj k sobě i druhým ti brání získat pocity uplatnění.

Pětka Pohárů

Zklamání a změny plánů, ztratil jsi víc než zůstalo, přijmi tuto lekci, změň postoj k minulým událostem.

Šestka Pohárů

Nevzpomínej jen na to, jaké to bývalo krásné a radši to znovu prožij, šťastná budoucnost.

Sedmička Pohárů

Mnoho směrů, vyjasni si priority, odděl skutečnost od snů, iluze mají krátkou životnost.

Osmička Pohárů

Otáčíš se zády k nabízené štědrosti, máš strach a nevěříš si, chceš-li zvrátit výsledek - mysli pozitivně.

Devítka Pohárů

Tvé konání přineslo vyvrcholení, uvolnil jsi emocionální bloky a hojnost může volně proudit, jasné poslání.