Vaše karta dne

XVIII Měsíc

Karta splněných přání.

Odpočívej, doba těsně před pochopením, před činem.

To, co se ti zdá jen jako odraz obrazu, můžeš zhmotnit a uskutečnit.