Odpověď na vaší otázku

Čtyřka Pentaklů

Příliš lpíš na hmotě a to tě zpomalilo, věci neslouží tobě, ale ty jim.