Výklad se třemi kartami

První karta vlevo naznačuje jak problém vznikl. Prostřední karta představuje váš problém. Poslední karta ukazuje možná řešení budoucnosti.

Minulost

XI Spravedlnost

Pozor na smlouvy a jednání na úřadech.

Lidé ti nerozumí? Používej jejich slovník, s ekonomem mluv v číslech, s dlaždičem lidově.

Chovej se čestně, aby tě to v budoucnu moc nestálo. Nenech ego rozhodovat, co je a není dobré.

Přítomnost

V Velekněz

Přijmi tento úkol jako výzvu, s tvou aktivitou přinese pokrok, radost a štěstí.

Strach z provinění, závislost na falešných pravdách nebo falešném "guru".

Věř v sebe; vše, co potřebuješ, víš.

Budoucnost

Sedmička Pentaklů

Sklízíš cos dříve zasel, výnos ve finančních či jiných podobách, nastal čas rozšířit investice.