Výklad se třemi kartami

První karta vlevo naznačuje jak problém vznikl. Prostřední karta představuje váš problém. Poslední karta ukazuje možná řešení budoucnosti.

Minulost

II Velekněžka

Tvé konání je správné.

Máš ochranu z hůry k překonání problému.

Věř své intuici, představy i vize tě vedou.

Přítomnost

Páže Mečů

Cílevědomá osoba se nechce dělit o výsledky snažení. Napraví chybu a předejde potížím.

Budoucnost

Trojka Pentaklů

Podaří se všechno do čeho se pustíš, úspěchu dosáhneš sebezdokonalováním.